Noen gode råd og tips og steder du kan søke hjelp, informasjon og veiledning

Husk å sjekke brannvarsleren din
Logg deg inn på helsenorge og se dine helseopplysninger
Nettsvindel – hva er faresignalene? – Se video her!
Fremtidsfullmakt – En mulighet til å bestemme over egen fremtid- Se video her!
Din BankID er bare din – noen gode råd Se video her!
Trenger du hjelp? – Se nettstedet til Vern for Eldre her!

Vold mot eldre
Hva er vold i nære relasjoner i straffeloven?
Hva er spesielt med vold i nære relasjoner?
Avvergeplikt
Hvordan varsler man om vold mot eldre – Se video her!

Kontaktinformasjon
Enhet vest – Avsnitt for vold i nære relasjoner og  seksuallovbrudd: Jannike HaaverstadPolitioverbetjent – Familievoldskoordinator

Enhet øst – Avsnitt for vold i nære relasjoner og  seksuallovbrudd: Nadia TorperPolitioverbetjent – Familievoldskoordinator