Sted: Innendørs handelstorg på Harbitz Torg
Adresse: Harbitzalleen 19
Velkommen – møt rådgivere av produkter og tjenester på egne stands.
Seminardel for deg som vil ha tips, råd og veiledning (se program under)
Et arrangement i samarbeid med Bydel Ullern 

Fri inngang, både til utstillingen og seminardelen.
Åpent for alle.
Alt på en flate, rett inn fra fortau, trapper eller heis

(*Programmet kan bli endret hvis uforutsette hendelser oppstår utenfor arrangør sin kontroll)

Velkommen!
Arrangement er for innbyggere 60+, pårørende og andre som ønsker å vite mer om bydelen de bor i, eller få mer kunnskap om egne og andres muligheter innen hverdagsteknologi, tjenester og produkter til eget hjem, sosiale møteplasser og mye mye mer.
Møt opp!

Tips og råd til deg der du bor!

Det vil være egen utstilling som synliggjør tilbudene i din bydel og private tilbydere av tjenester og produkter.
Rådgivere fra din bydel og det offentlige er tilstede for å gi deg økt kunnskap om aktuelle temaer i en egen seminardel.
Her blir Bente Otto, avdelingsdirektør helse- og mestring i Bydel Ullern intervjuet.

Sted: Laboratoriet Harbitzallèen 19, 3. etg. Harbitz Torg – følg merkingen
Dato: Tirsdag 14.9.21
Utstilling og seminarer – bare kom innom når du vil i tiden mellom 10-17.
Men vil du ha med det et råd eller 2 så se på programmet under.
GRATIS INNGANG både til utstilling og seminarer!

Velkommen!

Seminarer
– Bo og leve et godt liv – denne delen holdes på innendørs handelstorg.
10.00
Praktisk informasjon – 
målet med dagen
Tone Haraldsen, sosial entreprenør og arrangør av SeniorEXPO

10.03-10.13
Velkommen til Harbitz Torg
Eiendomssjef Cathrine Gram, Møller Eiendom

Fremtidens boløsning
Mette Arntzen Bjerke, konsept og digitaliseringsdirektør Møller Eiendom AS

10.15-10.25
Pilotprosjekt presenteres, Marthin Evensen, Hjemmeliv

10.27-10.37
Livsgledebarnehage, Livsglede for eldre

10.38-10.48
Skravlekopp og folkebevegelsen mot ensomhet

Venke Knutson, gründer Skravlekopp og Pop-rommet Musikkskole og Ingrid Remvik Leirvik, Mappeløs AS

10.50-11.00
Digitalt tiltak mot ensomhet, KOMP, NoIsolation


Viktige satsingsområder i Bydel Ullern –meld deg på her, eller i døren!
Seminarene holdes i Laboratoriet, Harbitzallèen 19- følg merkingen!

11.00-11.15
Bydelens satsing på digitale medisindispensere

Bente Nodland Otto, avdelingsdirektør helse og mestring bydel Ullern

11.20-11.35  
Riktig bruk av legemidler

Morten Finckenhagen, Overlege, enhet for riktig bruk av legemidler, Statens legemiddelverk

11.40-11.55
Kjernejournal

Karoline Solheim, Norsk Helsenett

12.00-12.15
Feilmedisinering tar liv
Ellen Myrland, Fagrådgiver Hepro

12.20-12.30
Riktig medisin til riktig tid

Harald Martin Thiis-Evensen, Evondos

12.35-12.45
Medisindispensere

Linda Dahlen, Dignio

12.45-13.00
Pause
I pausen kan de fremmøtte bli kjent med ulike løsninger av digitale medisindispensere som blir demonstrert av rådgivere som er til stede.

Seminarprogram fortsetter – meld deg på her, eller i døren!

13.30-13.45
Presentasjon av tilbudene i Bydel Ullern
Seniorveileder Mari Bilben

13.50-14.05
Aldersvennlig Transport

Heidi Aakre Juvik, Prosjektleder Ruter Aldersvennlig transport

14.10-14.25
Vold – hvordan og hvor kan jeg tipse?

Jannike Haaverstad, Familievoldskoordinator enhet Vest, Oslo politidistrikt

14.30-14.45
Hvordan kan vi bidra til et godt liv, hver dag?

Norlandia hjemmetjenester

14.50-15.05
Din bankID er bare din
ID i Vipps

15.10-16.00
Fremtidsfullmakt – en mulighet til selv å bestemme over egen fremtid
Lisa Larsen, rådgiver/jurist i vergemålsavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

16.05-16.20
Fremtidsfullmakt – hvordan fungerer det i praksis når fullmakten trer i kraft

Anne Gro Enger, partner i Advokatfirmaet Ræder AS

16.25-16.40
Innføring i portalen Helsenorge

Tonje Ellingsen og Gro Taranrød, Norsk Helsenett

16.45-17.00
Fremtidens boløsning
Mette Arntzen Bjerke, konsept- og digitaliseringsdirektør Møller Eiendom og Generasjon M
Piir befaring – visningsleilighet – runde på bygget for de som ønsker etter avtale med Møller
——————————————————————————————
Program ferdig ca.17.00