Sted: Startblokka – bygg 6 (v/Siemens bygget) Gratis parkering!
Stor gratis parkeringsplass også på baksiden av bygget.
T-bane: Linderud
Adresse: Østre Aker vei 90, 0596 Oslo
Velkommen fra 10.00 – møt rådgivere av produkter og tjenester på egne stands.
Egen seminardel for deg som vil ha tips, råd og veiledning.
Seminardelen starter kl. 11.00 – Programmet finner du her!
Velg deg det seminaret du synes passer for deg.
Hvis spørsmål så kan du henvende deg direkte til foredragsholder som er tilstede i lokalet.

Et arrangement i samarbeid med Bydel Bjerke 

Gratis inngang, både til utstillingen og seminardelen.
Åpent for alle.
Alt på en flate, rett inn fra fortau. Mat og drikke kan kjøpes i lokalene.
Velkommen!

Arrangement er for innbyggere 60+,pårørende, eller andres som ønsker å vite mer om bydelen de bor i, eller få mer kunnskap om egne og andres muligheter innen hverdagsteknologi, tjenester og produkter til eget hjem, sosiale møteplasser og mye mye mer.
Møt opp!

Tips og råd til deg der du bor!

Det vil være egen utstilling som synliggjør tilbudene i din bydel og private tilbydere av tjenester og produkter.
Rådgivere fra din bydel og det offentlige er tilstede for å gi deg økt kunnskap om aktuelle temaer i en egen seminardel

Velkommen

11.00 Velkommen, Lars Fuglesang, leder av Bydelsutvalget

Leve hele livet i Bjerke

11.40-11.50 – Aldersvennlig Transport, Heidi Aakre Juvik, Prosjektleder Ruter Aldersvennlig transport

11.50-12.00- NAV hjelpemiddelsentral – Velferdsordningene, muligheter og løsninger, Øystein Moen, Bolig, ASK og kognisjon

12.00-13.00 Pause 

Bli mer digital

13.00-13.10- Innføring i portalen Helsenorge, Tonje Ellingsen og Gro Taranrød, NHN

13.10-13.20- Digital sosial møteplass med KOMP, NoIsolation

13.20-13.30- Bli digital og trygg, Seniornett

13.30-13.40- Din BankID er bare din, Eva Sandberg, salgsleder ID i Vipps

Trygghet hjemme

13.40-13.50- Brannsikkerhet: risiko, forebygging og samarbeidspartnere, Oslo Brann- og redningsetaten

14.00-14.10- Nettsvindel: Hvordan avdekke det og sikre seg, Posten

14.10-14.20- Tjenester i hjemmet, 2Care Hjemmetjeneste

14.20-14.30- Tilrettelagt belysning for personer med nedsattsyn, Adaptor

14.30-15.00 Pause 

Planlegge for egen fremtid

15.00-15.30- Fremtidsfullmakt – en mulighet til selv å bestemme over egen fremtid, Kristine Hetland/Astrid Struve Jarlsby Vergemålsavdelingen

Samarbeidspartnere utstilling og seminarer

Helseveiviseren fra Oslo kommune presenteres