Sted: Samfunnshus Vest, Røa
Adresse: Tore Hals Mejdells vei 8, 0751 Oslo
Velkommen fra 11 – møt rådgivere av produkter og tjenester på egne stands.
Egen seminardel for deg som vil ha tips, råd og veiledning.
Seminardelen starter kl. 11:30 v/bydelsdirektør Kristin Nilsen – Program ligger her!
Et arrangement i samarbeid med Bydel Vestre Aker 

Gratis inngang, både til utstillingen og seminardelen.
Åpent for alle.
Alt på en flate, rett inn fra fortau, heis opp i 2. etg. eller trapp.
Parkeringshus under senter
Parkering på baksiden av Samfunnshus Vest etter gjeldende regler- Samfunnshuset Vest (aimopark.no)

Velkommen!
Arrangement er for innbyggere 60+ og pårørende som ønsker å vite mer om bydelen de bor i, eller få mer kunnskap om egne og andres muligheter innen hverdagsteknologi, tjenester og produkter til eget hjem, sosiale møteplasser og mye mye mer.
Møt opp!
Se innlegg om arrangementet i Akersposten.

Tips og råd til deg der du bor!

Det vil være egen utstilling som synliggjør tilbudene i din bydel og private tilbydere av tjenester og produkter.
Rådgivere fra din bydel og det offentlige er tilstede for å gi deg økt kunnskap om aktuelle temaer i en egen seminardel.

Foreningen Bo Hjemme Lenge i et samarbeid med Bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker presenterer sine tilbud og tjenester på arrangementet. Du kan møte representanter fra tilbudene som står tilgjengelig i lokalet.
Oslo Origo er representert og synliggjøres i hver bydel

Utstillere på arrangementet i Bydel Vestre Aker


           

        

Program for dagen

11.30
Velkommen v/bydelsdirektør Kristin Nilsen
11.30-12.10
Leve hele livet i Bydel Vestre Aker
12.10-12.20
NAV hjelpemiddelsentral – Velferdsordningene, muligheter og løsninger, Øystein Moen, Bolig, ASK og kognisjon
12.20-12.30
Aldersvennlig Transport, Heidi Aakre Juvik, Prosjektleder Ruter Aldersvennlig transport

Kl. 13.00
Sammen skaper vi fremtiden- innbyggernes halvtime med bydelen.
Vår nye bydelsdirektør Kristin Nilsen kommer og ønsker å få innspill til hvordan bydelens tjenester og tilbud kan møte framtiden.
Hvordan kan vi sammen skape fremtidens tjenester?
Hva er viktig for deg som innbygger?
Hva ønsker og trenger dagens og fremtidens seniorer?

Parallell sesjon / A og B i forskjellige rom
A.

13.30-13.40
Memoplanner, ABILIA
13.40-13.50
KOMP, NoIsolation
13.50-14.00
Norlandia hjemmetjenester: Hvordan kan vi bidra til et godt liv, hver dag?

B.
13.30-14.30
Norsk Helsenett er tilgjengelig i tidsrommet 13.30-14.30 for å vise og hjelpe til med å bruke Helsenorge.no

Ta med eget nettbrett, pc, smarttelefon/mobiltelefon og det forutsetter at du har internett tilgang på din telefon/nettbrett/pc samt at du har med din
elektroniske innlogging. Dvs en av disse 4:
BankID på mobil, BankID kodebrikken, commfides, buypass


14.20-14.30
Din BankID er bare din, Andreas Smeby-Diederich, BankID Antisvindel
14.30-14.40
Vold – hvordan og hvor kan jeg tipse? Jannike Haaverstad, Familievoldskoordinator enhet Vest, Oslo politidistrikt
14.40-14.50
Brannsikkerhet: risiko, forebygging og samarbeidspartnere, Oslo Brann- og redningsetaten
14.50-15.20
Fremtidsfullmakt – en mulighet til selv å bestemme over egen fremtid, Kristine Hetland/Astrid Struve Jarlsby Vergemålsavdelingen
15.20-15.35
Fremtidsfullmakt – hvordan fungerer det i praksis når fullmakten trer ikraft, Anne Gro Enger, partner i Advokatfirmaet Ræder AS