Tone Haraldsen
Mobil 40034704
E-post: tone@smart-velferd.no

https://www.linkedin.com/in/toneharaldsen

Jeg startet SeniorEXPO med bakgrunn i erfaringer som ble gjort som pårørende.
Det er et tydelig behov for økt informasjon til seniorer/eldre og pårørende om hva som finnes av muligheter som kan enkelt kan kjøpes/installeres hjemme/på hytta/på tur som kan bidra til økt mestring.

Det er også et behov for opplæring og bruk av hverdagsteknologi/ tekniske duppedingser som kan bidra til at flere blir mer digitale og trygge på bruk av teknologier innen mestring, trygghet og velvære.

Et konsept som kan bidra til stor

Det er et stort utvalg av helsetjenester og omsorgstjenester som kan gjøre hverdagen enklere for mange.
SeniorEXPO skal gjennom arrangementene bidra til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser.

Arrangeres på lokale plasser i Norge i et samarbeid med bydel/kommune