Foreningen SeniorEXPO – et forebyggende konsept
– bidrar til å fremme eksisterende og fremtidige muligheter som ligger på lavterskelnivå i hver bydel og kommune til målgruppen, seniorer og pårørende ETT sted gjennom et endags lokalt arrangement.
Konseptet tilrettelegges etter at en behovsavklaring med bydel/kommune.

Foreningen har ansvaret og prosjektledelsen for arrangementet fra begynnelse til slutt
– tilrettelegger
– planlegger
– samle
– inviterer
– informerer
– gjennomfører
– finne lokale
– oppsummerer
– måle effekt av ett eller flere satsningsområder
– egen nettside
– foreningen er ansvarlig arrangør og følger råd og veiledning fra FHI vedrørende smittevernstiltak

Foreningen skal avlaste bydeler og kommuner ved å bidra med prosjektledelse for møteplasser som presenterer lavterkeltilbudene, tjenestene, teknologien og produktente ETT sted slik at flere seniorer og pårørende blir klar over mulighetene og kan bedre bli istand til å planlegge for eget liv.

Hva forventes av bydel/kommune
– en kontaktperson
– gi innspill til hvilke leverandører og hvilke tjenester som det er størt behov for å synliggjøre
– tilstedeværelse den dagen arrangementet gjennomføres
– synliggjøre lavterskelbudene på møteplassen – ingen avgift
– bidra til at innbyggerne får informasjon om arrangementet gjennom egne kanaler
– markedsføring i lokale aviser, medier med annonser
– markedsføre arrangementet til egne ansatte, egen bydel og internt i kommunen
– finansiere et kulturelt innslag som kan bidra til at flere tar turen innom og får en god opplevelse


Hva er målet:
– målet er at flere seniorer og pårørende skal bli klar over tilbud, tjenester og produkter som kan bidra til

 • økt sosial tilstedværelse
 • bo lengre hjemme – bedre
 • bli oppdatert på, og kunne følge med på digitaliseringen (forebygge digitalt utenforskap)
 • få økt kunnskap om egne muligheter
 • bli kjent med bydelen/kommunens nøkkelpersoner
 • bli kjent med bydelens/ kommunens lavterkeltilbud og kunne bidra positivt inn med kompetanse i lavterskeltilbudene
 • få kunnskap om tiltak mot BankID /post/mobil svindel og opplæring av representanter fra Posten Norge, BankID antisvindel enhet, politi som et eksempel på innholdet i egen seminadel på selve arrangementsdagen.

Hvorfor :

 • flere og flere seniorer får utfordringer med teknologiutviklingen
 • det er mange seniorer som er alene uten pårørende som støtte
 • endringer i egen livssituasjon kan gjøre til at behovet for å finne et tilbud i eget nærmiljø oppstår
 • pårørende kan få et sted å finne informasjon, samlet
 • Bydel/kommune får et sted å synliggjøre det arbeidet som gjøres
 • Bydel/kommune kan bruke arrangementet til å få mer fokus på opplæring til egne ansatte i hjemmetjenesten
 • Bydel/kommune får et sted å hente inn informasjon om hvordan tilbudene blir oppfattet
 • Bydel/kommune får et sted der de ikke står som arrangør,men en samarbeidspartner som bidrar med kompetanse og gir oppmerksomhet til sine innbyggere.
  Representanter fra bydel og kommune kan bli klar over og kjent med andre tilbud, produkter og tjenester som finnes utover egne lavterskeltilbud. Dette kan bidra til at flere blir enda bedre rådgivere i sitt møte med mennesker.

Overordnet mål:

 • Foreningens arbeid kan bidra til at flere kan klare mere selv, bo hjemme lenger og handle inn de tilbud, tjenester og produkter som er nødvendig for å klare dette.

  Gjennom dette arbeidet, ved at flere planlegger tidligere egen alderdom, kan det offentlige bli spart for store summer i årene som kommer.

  Avtale honorar for gjennomføring av lokalt/lokale arrangement
 • – Foreningen mottar ingen midler
 • – Foreningen har en prosjektleder som lønnes iht et avtalt honorar pr arrangement
  I dette ligger det en stort antall timer på planlegging i forkant, under og etter av arrangementet.