SeniorEXPO er et lokalt, gratis arrangement med egen utstilling og seminardel

Målgruppe: Lokale innbyggere 60+, pårørende og lokalt ansatte innen helse og mestring
Mål: Målet for dagen er at flere skal bli bedre kjent med tilbud, tjenester og produkter for å kunne planlegge egen seniortid og alderdom, tidligere enn det som gjøres i dag.
Utstillere: Rådgivere fra tjenester tilknyttet lokal bydel er representert.
Det samme er representanter innen ulike produkter for hverdagsteknologi, representanter er tilstede og gir råd, tips og veiledning på tjenester/produkter som kan bidra til økt trygghet, mestring, velvære og helse, private leverandører presenterer private tjenester, produkter og bidrar til økt kunnskap rundt hva som er av muligheter .
Seminarprogram: aktuelle temaer som går på tvers av generasjoner og/eller kulturer
GRATIS INNGANG