SeniorEXPO er et lokalt arrangement over en dag med eget område for kurs, opplæring og seminardel
Arrangementene kan bidra til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser.

Digi-venn er kurs over en dag som bidrar til økt kunnskap og kompetanse på digitale verktøy for økt mestring i egen hverdag

Målgruppe: Lokale innbyggere 60+, pårørende og lokalt ansatte innen helse og mestring

Mål: Målet for dagen er at flere skal bli bedre kjent med lokale tilbud, teknologi, tjenester og produkter/hjelpemidler for å kunne planlegge egen seniortid og alderdom, en forebyggende arena.

Utstillere: Rådgivere fra tjenester tilknyttet lokal bydel/kommune er representert.
Eget fokus på hverdagsteknologi gjennom tilrettelagte kurs
Representanter er tilstede fra offentlig og privat med informasjon og opplæring på eget område.
Her vil fokuset være å gi råd, tips og veiledning på tjenester/produkter som kan bidra til økt trygghet, mestring, velvære og helse.

Seminarprogram: aktuelle temaer som skal bidra til økt mestring og som går på tvers av generasjoner og/eller kulturer
GRATIS INNGANG